Polityka prywatności

Zasady podstawowe

MOBILNE CENTRUM JĘZYKA ANGIELSKIEGO Hollywood English Joanna Kotewicz dba o kwestię prywatności Uczniów i Użytkowników strony https://hollywoodenglish.pl. MOBILNE CENTRUM JĘZYKA ANGIELSKIEGO Hollywood English Joanna Kotewicz , jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

Przetwarzanie danych osobowych Uczniów odbywa się na podstawie art. 6 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Strona https://hollywoodenglish.pl jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Usługa nauki języków obcych jest dostępne tylko dla Uczniów, którzy zawarli z Hollywood English Joanna Kotewicz umowę o udział w Kursie (indywidualnym, grupowym lub ONLINE). Udział w Kursie jest związany z podaniem danych osobowych przez Ucznia. Niektóre dane, podane przez Ucznia, mogą być widoczne dla innych Uczniów, którzy również uczestniczą w wybranym Kursie.

Zasady przetwarzania plików COOKIES.

Hollywood English Joanna Kotewicz przetwarza pliki cookies w celu świadczenia usługi językowej na najwyższym poziomie.

 

Cookies, czyli tzw. ciasteczka, to małe pliki umieszczane na urządzeniach podczas przeglądania stron internetowych  przy pomocy dowolnej przeglądarki. Zdecydowana większość przeglądarek internetowych ma domyślnie włączoną opcję przechowywania cookies.

 

Ciasteczka zapamiętują  m.in. decyzję, jaką Użytkownik podejmuje podczas przeglądania stron internetowych. Dzięki temu, decyzja podjęta raz – TAK lub NIE – jest przechowywana właśnie w plikach Cookies dla wygody wszystkich Użytkowników https://hollywoodenglish.pl. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu ze strony przez Użytkowników strony https://hollywoodenglish.pl. Adresy IP są przez Hollywood English Joanna Kotewicz wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.

Dane wymagane podczas składania Zapytania lub Zapisu na Kurs w zakładce Kontakt

W formularzu Kontakt konieczne jest podanie następujących danych: imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Ucznia jest Mobilne Centrum Języka Angielskiego Hollywood English Joanna Kotewicz ul. Krasickiego 11/12, 10-691 Olsztyn NIP: 7393625610 , REGON: 380153404.

 

Hollywood English Joanna Kotewicz przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach określonych w niniejszej Polityce prywatności, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

 

Hollywood English Joanna Kotewicz przetwarza dane osobowe Ucznia w zakresie niezbędnym do:

  • nawiązania kontaktu,
  • przesłania oferty kursu języka obcego,
  • prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczą na rzecz Ucznia (udział w Kursie, Procesie Rekrutacji, korzystanie przez Ucznia z autorskiej platformy online).

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe Ucznia są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych na podstawie art. 6 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych.

Uczeń w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych oraz dysponuje możliwością ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.

 

Hollywood English Joanna Kotewicz może udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Ucznia lub też na żądanie uprawnionych organów państwowych (sądy, prokuratura, Policja). Ponadto, Hollywood English Joanna Kotewicz może udostępnić dane osobowe na pisemny, umotywowany wniosek osoby, której interesy prawne zostały naruszone bądź zagrożone przez Ucznia.

 

Uczniowie Hollywood English Joanna Kotewicz mają prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest sprzeczne z rozporządzeniem RODO.

Informacje wysyłane do Ucznia.

Hollywood English Joanna Kotewicz zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim Uczniom e-maili z powiadomieniami o istotnych zmianach w Hollywood English Joanna Kotewicz. Hollywood English Joanna Kotewicz może wysyłać informacje handlowe, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze marketingowym, o ile Uczeń wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze marketingowym mogą być też dołączane do e-maili przychodzących i wychodzących z konta systemowego Hollywood English Joanna Kotewicz.